Hoe start ons contact?

De start

Ik woon en werk in Purmerend. Geef bij je huisarts aan welke problemen jij ervaart en vraag hem/haar een ‘verwijsbrief voor de Basis-GGZ’ (BGGZ). Ik ben bereikbaar op 06-13161575 en info@ronheinrich.nl . Bel me, Whatsapp me of mail me en dan kunnen we meestal snel een afspraak maken en dan kan ik je ook verder uitleggen hoe het zit met eventuele kosten. Zie ‘Formaliteiten’. Als je dat wenst kunnen we ook via Skype of FaceTime met elkaar praten.

Ik werk vooral met clienten ouder dan 18 jaar (uitzonderingen zijn mogelijk). De zorg voor 18+ wordt vergoed vanuit de zorgverzekering die jij hebt afgesloten. Ik heb er voor gekozen geen vaste contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Met een verwijzing van de huisarts (verwijsbrief voor de BASIS-GGZ) worden meestal alle kosten vergoed. Zie verder bij ‘Tarief en vergoeding’

Ik stuur mijn declaraties per kwartaal naar jou op. Wanneer je mij die betaalt kan je die later zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Het is altijd zinnig wanneer je vooraf zelf even bij de zorgverzekeraar informeert of de kosten inderdaad vergoed worden en hoe je staat met jouw jaarlijks ‘eigen risico’ en jouw eventuele ‘eigen bijdrage’.