Supervisie en coaching

Supervisie is een middel om beroepsbeoefenaren te ondersteunen bij de professionele en persoonlijke ontwikkeling in het werk. Goede supervisie leidt tot een gezonde balans van inspanning en effectiviteit en het voorkomt spanning, stress, problemen en overbelasting op het werk. In supervisie wordt de supervisant zich door zelfreflectie meer bewust van hoe hij/zij omgaat met de beroepsmethodiek in werksituaties, samenwerking en problemen met collega’s en omgang met leidinggevenden. Uiteindelijk is iedere supervisie erop gericht dat de supervisant beter uit de verf komt en een betere positionering in zijn werkzaamheden inneemt.

Coaching lijkt op supervisie, maar richt zich meer op een specifieke vraag of probleem. Supervisie is gericht op het ontwikkelen van het vermogen te reflecteren op allerlei situaties in het eigen handelen op het werk.

Ik geef zowel supervisie als coaching. Mijn manier van werken is dat ik samen met de supervisant (en de opdrachtgever) de leerdoelen en gewenste uitkomsten van het traject formuleer. Dat de opdrachtgever de supervisie/coaching aanvraagt met bepaalde verwachtingen is een realiteit die we natuurlijk bespreken en in een plan vervatten. Het stilstaan bij wat de supervisant voelt, denkt en zou willen verbeteren is essentieel. Zo worden mogelijkheden en grenzen van de supervisant en de organisatie waarin hij/zij werkt onderzocht. Ik ben voorstander van concreet en resultaatgericht werken. Ik heb goede ervaringen met het, op basis van nieuwe inzichten, experimenteren met gedragsalternatieven (rollenspel en ervaringsgericht leren). Het opschrijven of auditief vastleggen van de gesprekken raad ik altijd aan omdat daarmee het geleerde beter wordt vastgehouden.

Ik heb ruime ervaring met het geven van supervisie en coaching aan professionals in diverse settings. Ik ben CRKBO Geregistreerd Docent en Supervisor (registratienummer 000039789446). Dit is een kwaliteitskeurmerk en impliceert dat ik geen BTW hoef door te berekenen aan de klant (waardoor de rekening voor de opdrachtgever lager uitvalt).