Werkervaring

Ron Heinrich heeft als diagnosticus, behandelaar, stafmedewerker en supervisor bij diverse organisaties gewerkt. Ron heeft als gz-psycholoog ruime ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, ouders en volwassenen en wordt regelmatig gevraagd als supervisor voor professionals of consulent bij complexe casuïstiek. Ron is sedert jaren expert op ADHD- en ASS-problematiek. Hij werkte vanaf 2011 als senior-behandelaar bij Dokter Bosman (voorheen The Busy People) in Amsterdam en sinds oktober 2018 als senior-behandelaar bij Inter-Psy/Psygro te Purmerend.

1984-1995               Gedragsdeskundige Stichting de Mare Leiden.
1987-2000               Gedragsdeskundige St. Jeugdhulp Zaanstreek Waterland, later Sociaal Agogisch Centrum.
1995-1999               GZ-psycholoog Medisch Kleuterdagverblijf Waterland.
1995-2001               Opleider Videohometraining en Videointeractiebegeleiding.
2000-2001               Wetenschappelijk Mederwerker Afra-Boddaert-PPI Amsterdam.
2001-2006               Beleidsmedewerker en -adviseur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
2006-2010               Ontwikkelaar, opleider, supervisor Parent Child Interaction Therapy (PCIT, bij de Bascule)
2009-2010               Manager Inhoud a.i. Kenniscentrum Functional Family Therapy Nederland (FFT-NL, Bascule)
2009-2011               Ontwikkelaar, opleider, supervisor Children Of Divorce Intervention Program (met TNO)
2006-2011               Programmamanager PI Research Duivendrecht
1996-2016               Opleider RINO-NH (Werken met Gedragsvragenlijsten Aseba)
2000-2016               Docent VU Amsterdam (Stelselherziening Jeugdzorg; Sociale kaart, Preventie)
2004-heden            Consulent en supervisor Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland
2011-2018               Senior-behandelaar bij The Busy People/Dokter Bosman in Amsterdam
2018 / heden          Senior-behandelaar bij Inter-Psy/Psygro te Purmerend
2011 / heden          Vrijgevestigd in eigen praktijk Purmerend