Tarieven en Vergoeding

Verzekerde zorg. Voor behandeling die vergoed wordt door de zorgverzekering heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Afhankelijk van de diagnose en de ernst van jouw klacht, wordt door jouw zorgverzekering meestal alle kosten vergoed. Maar soms vergoedt men maar een deel van de kosten.

Wat je het beste kan doen is voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en navraag doen over hoe jij precies verzekerd bent en wat er precies vergoed wordt wanneer je bij mij in de Basis-GGZ komt.

Indien je een zgn. ‘restitutiepolis’ hebt afgesloten dan wordt meestal 100% van de kosten vergoed. Wanneer je een zgn. ‘natura-polis’ hebt afgesloten dan is dat vaak 75-100% van de behandeling. Uiteraard staat dit los van jouw ‘eigen risico’, het eerste bedrag dat je per jaar betaalt aangaande deze en andere medische kosten.

Zie de ‘Verklaring eventuele eigen bijdrage’ bij ‘Formaliteiten’. Die zal ik je vragen in te vullen bij de start van de behandeling.

Basis-GGZ. Wanneer je bij mij in behandeling komt dan vindt behandeling plaats in de zgn. ‘Basis GGZ’. In de Basis GGZ wordt gewerkt met een aantal pakketten, die berekend worden in een aantal minuten. Pakketten bestaan uit ‘directe’ behandelminuten (de minuten dat wij direct met elkaar praten), maar soms worden er ook ‘indirecte’ minuten gemaakt (bv. administratie, contact met huisarts of derden).

Pakketten. De minuten in de pakketten zijn ‘gemiddelden’, voor jou persoonlijk kan het natuurlijk altijd iets korter of langer zijn. De maximumtarieven voor deze pakketten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). In 2018 zijn drie pakketten vastgesteld:

Kort behandelpakket:               (90 – 294 minuten / 3-5 sessies) €  478,26
Middellang behandelpakket:     (295-495 minuten / 5-8 sessies) €  830,23
Intensief behandelpakket:        (496-750 minuten /8-12 sessies)           € 1301,85

Zelf betalen. Private behandeling buiten de zorgverzekeraar om. Je kan ook bij mij in behandeling komen en de kosten persoonlijk (‘uit eigen zak’) betalen. Het tarief per uur behandeling is € 110,-. Over de tarieven van behandelingen wordt GEEN BTW geheven (want de behandeling valt onder ‘de wet BIG’).