Methodiek van behandeling

In de gesprekken gebruik ik verschillende methodieken, afhankelijk van wat bij de problematiek/diagnose past en vooral ook wat jou bevalt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Cognitieve therapie. Deze benadering is vooral geschikt als jij verwarring ervaart in jouw gedachten en gevoelens, bij zelfbeeldproblemen, identiteitsvragen, existentiële vragen, problemen rondom sekse-identiteit en rolidentificatie, levensloopproblemen, acceptatieproblematiek. In deze therapie ga ik in op jouw gevoelens, gedachten en opvattingen over jezelf, jouw zelfbeeld, blokkerende gedachten, we testen nieuwe gedachteschema’s uit en ontwikkelen helpende gedachten.
  • Emotie- en impulsregulatie. Deze benadering is vooral geschikt bij problemen met het aandachtsfocus, onrust in hoofd en motoriek, chaotische beleving, concentratieproblemen, slaapproblemen, als je je niet kan ontspannen. We gebruiken hierbij de methodiek van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).In deze therapie gaan we in op waar jouw aandacht naar toe gaat en hoe je daarin kan kiezen voor het vasthouden van ‘volle aandacht’, in het hier-en-nu, en hoe je een open en accepterende houding kan ontwikkelen. We doen oefeningen waarin je leert hoe je aandacht naar een neutraal focus kan overbrengen (zoals naar de ademhaling of gewaarwordingen in het lichaam). Klik bovenin ook even op ‘Interessant’, daar vind je een aantal geluidsbestanden met oefeningen die je kunt doen.
  • Psycho-dynamische therapie. Deze benadering is vooral geschikt wanneer er onduidelijkheid is over jouw onbewuste drijfveren en de betekenis van jouw gedrag en emoties, weerstanden, afweermechanismen, onbegrepen symptomen, ‘zaken uit het verleden’, traumatische klachten, acceptatieproblematiek. In deze therapie gaan we in op jouw onbewuste drijfveren, herinneringen, emoties, conflicten, weerstanden, afweermechanismen, jouw levenslijn. Hoe zijn zaken verlopen in jou leven en wat heeft dat met jou gedaan? Hoe kan je daar nu mee verder gaan?
  • Steunende, structurerende therapie. Deze benadering is vooral geschikt bij problemen in jouw dagelijks functioneren, gevoelens van onzekerheid, dingen niet voor elkaar krijgen, niet ‘uit de verf komen’. Hierin richt ik me op jouw functioneren ‘van alle dag’, we bespreken de doelen die jij wil bereiken en gaan aan de slag met de planning en uitvoering van concrete taken en praktische oplossingen.
  • Relatietherapie. Deze therapie helpt om negatieve patronen en valkuilen in je relatie te doorbreken. In deze therapie werken we aan het meer begrip voor elkaar te hebben, beter met elkaar te communiceren en afspraken te maken, de onderlinge verbondenheid en aandacht voor elkaar te verbeteren en wellicht ook de intimiteit/seksualiteit te verbeteren. Afhankelijk van de situatie kunnen we meer stil staan bij het gevoel naar elkaar toe of juist kiezen voor een oplossingsgerichte benadering, waarbij we minder spreken over hoe problemen zijn ontstaan, maar ons vooral richten op het vinden van oplossingen voor de toekomst, de sterke kanten van de relatie en naar het uitbreiden van de momenten dat de relatie wél soepel verloopt.